Medyczna szkoła policealna

medyczna szkoła policealna FUNDACJA OPUS MAGNUM UNII EUROPEJSKIEJ 25 65-980 ZIELONA GÓRA


Medyczna Szkoła Policealna w Zielonej Górze oferuje edukację na najwyższym poziomie w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK) i branży opieki zdrowotnej (MED). Jesteśmy cenioną i popularną w regionie placówką, kształcącą swoich słuchaczy do wykonywania zawodów w takich dziedzinach jak medycyna, kosmetologia i opieka medyczna. Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie e-learningowej, a zajęcia praktyczne odbywają się w odpowiednich placówkach i instytucjach. Dzięki czemu kursanci mają możliwość poznania specyfiki zawodu, jego realiów i wymagań. Medyczna Szkoła Policealna w Zielonej Górze zaprasza na zajęcia!